Singapore

Asya Pasifik Bölgesinde Neler Olacak?

SingaporeAsya Pasifik bölgesinde neler olacak?

Bölge ekonomisi gelişiyor; havayolu sektörü bundan faydalanabilecek mi?

Havayolu 101’de geçtiğimiz iki hafta boyunca, özellikle Güneydoğu Asya bölgesinde faaliyet gösteren havayolu şirketlerini kısaca tanıtmaya çalıştık.

Bir yanda kadim network taşıyıcı havayolu şirketleri, diğer tarafta onlarla dişe diş mücadele etmekte olan düşük maliyetli bölgesel taşıyıcılar.

Özellikle son 15 yıl içerisinde Asya Pasifik’te atılan ekonomik liberalleşme adımları beraberinde, bölge içi ticarette ve entegrasyonda hızlı yükselişleri getirdi.

2050 yılında, Asya kıtasındaki kişi başına düşen gelirin, gelişmiş Batı ülkeleri ile aynı seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Günümüzde, Asya kıtasında gerçekleşen toplam ticaretin %55’i, kıta içerisindeki ülkeler arasında yapılıyor.

Bu durum, havayolu trafiğinin her geçen gün artmasını sağlıyor.

2010 yılı verilerine göre hazırlanan bir tablo, bölge içerisindeki seyahat potansiyelini göstermesi bakımından bir hayli mânidar.

Oransal açıdan bakıldığında, halkın genel refahının artmasına paralel olarak, özellikle Çin, Hindistan ve Endonezya’da uluslararası seyahat pazarında büyük bir patlama yaşanabileceği öngörülebilir.

Şu an için Çin nüfusunun sadece %4’ü yurt dışına seyahat ederken, Endonezya ve Hindistan’da bu oranlar sırasıyla %2 ve %1.

Asya_departures_by_country_2010Asya Pasifik Bölgesinde Neler Olacak?

Seyahat sektörü açısından bölgenin geleceğini ele alan Amadeus, bu konuyla ilgili oldukça doyurucu bir rapor hazırladı.

Rapora göre Asya Pasifik bölgesinin seyahat karakteristiği, dört önemli unsur çerçevesinde şekillencek:

“Ben” Etkisi

Bölge genelindeki yolcuların seyahat amaçları her geçen gün daha da çeşitlenecek.

Seyahat edilen nokta sayısı artarken, grup halindeki seyahatlerden bireysel yolculuklara doğru bir geçiş olacak.

İş amaçlı yapılan seyahatlerde kadın yolculara daha sık rastlanacak.

Aşırı Bürokrasi Etkisi

Ekonomik entegrasyona paralel olarak kaldırılacak vize uygulamaları, seyahat edenlerin üzerindeki bir yükü kaldırmanın yanı sıra, seyahat edecek kişi sayısını da artıracak.

Buna ilaveten, bölge ülkeleri arasında imzalanmakta olan hava ulaştırma anlaşmalarının getirdiği serbestlik ortamı, havayolu şirketlerinin hizmet götürdüğü nokta sayısını artırırken, bilet fiyatlarının reel bazda düşmesini ve yolcu sayısının artmasını sağlayacak.

“Birdir Bir” Etkisi

Asya’nın özellikle teknoloji ve altyapı konusunda geri kalmış bölgeleri, yeni teknoloji, iletişim ve ulaştırma yatırımlarında, en yeni, en inovatif ürün ve hizmetleri seçerek, dünyanın diğer rakip bölgelerine göre daha önde yer alabilecek.

Yeni havalimanı terminalleri, 4G teknolojisi, hızlı tren gibi yenilikler, bölgeseler entegrasyonun sağlanması, ticaretin artması ve dolayısıyla seyahat sektörünün gelişmesi adına önemli rol oynayacak.

Mobil cihazlar, mobil uygulamalar, sosyal medya kullanımı gibi konular Asya Pasifik’te ön plana çıkmakta.

Halter Etkisi

Seyahat sektörünün özellikle üst ve alt uçlarında büyük gelişme olacak.

Bir yandan çok daha fazla kişi, düşük bütçeleri kapsamında seyahat etmeye başlarken, diğer yandan da lüks segmentte hareketlilik yaşanacak.

Havayolu Sirketleri Ne Yapmalı?

İktisadî ve kültürel açıdan dünyanın en canlı bölgelerinden bir tanesi olan Asya Pasifik’te faaliyet gösteren havayolu şirketleri yeni döneme yönelik olarak neler yapmalı?

Şirketler ilk olarak, hangi yolcu segmentlerini hedeflediklerini tespit ederek, bu yolcu gruplarına özel hizmet düzenlemesine gitmeli.

Buna paralel olarak, hızlı büyümeyi kaldırabilecek altyapı çalışmalarına öncelik verilmeli.

Ayrıca havayolu şirketleri, yolcu çeşitliliğinin getirdiği karmaşık armoniye alternatifli hizmetler sunabilmeli.

Son olarak da, şirketler, yolcu deneyimini üst seviyelere taşıyabilecek teknolojik yenilikleri adapte etmeli.


Posted

in