Priceline.com, Kayak’ı Satın Aldı

Abdullah Nergiz
by Abdullah Nergiz on November 20, 2012
Sektörün V2 Noktası