SeatID_check-in_koltuk_havayolu

SeatID Social Seating Anketi

SeatID Social Seating InforgraphicHaziran ayındaki bir yazımızda, sosyal medya üzerinden check-in yapma imkânı vermeyi amaçlayan girişimlerden bahsetmiştik.

Bu konudaki en ciddi çalışma, SeatID adlı şirket tarafından gerçekleştiriliyor.

Yakın zamanda devreye girmesi planlanan bu sosyal medya check-in ortamı ile yolcular; Facebook, Twitter veya LinkedIn hesapları üzerinden uçaktaki yerlerini seçebilecekler.

Yirmiden fazla şirketle temasa geçen SeatID, önümüzdeki dönemde sektörün tüm büyük ve önemli oyuncularının kapısını çalacak.

SeatID’nin hedefine ulaşabilmesi için bu sistemi yolcularının kullanımına sunan havayolu şirketi sayısının bir hayli yüksek olması gerekiyor.

Böylece yolcuların eğilimleri ve tercih bilgileri ile zenginleşecek bir veritabanı sayesinde SeatID, birbirlerini aslında hiç tanımayan kişilere, benzer tercihlere sahip oldukları için yan yana oturmaları tavsiyesinde bulunabilecek.

Sosyal medya profili ile check-in yapma işleminin önündeki en büyük engel, özel hayatın gizliliği noktasında ortaya çıkıyor.

Acaba kaçımız hangi uçakla, ne zaman, nereye gideceğimizin ve hangi koltukta oturacağımızın bilinmesini ister?

Y Nesli’nin, havayolu ile seyahat eden toplam içerisindeki payının artması ile bu sorun kendiliğinden ortadan kalkabilir.

Çünkü Y Nesli her şeyini, herkesle paylaşmaktan pek de imtina etmiyor.

SeatID Sosyal Medya Check-in Anketi

Yolcuların sosyal medya ile check-in yapma konusundaki eğilimlerini tespit etmek isteyen SeatID, geçtiğimiz Ağustos – Eylül aylarında bir anket düzenledi.

Ankete katılmayı kabul edenlere öncelikle SeatID’nin nasıl çalıştığını anlatan bir tanıtım videosu gösterildi.

Yan tarafta ayrıntılı sonuçlarını görebileceğiniz ankete katılanların %62’si, yılda altı veya daha fazla uçuş yapan yolculardan oluşuyor.

Yine katılımcıların %27’lik bir bölümü, yılda 2 ila 5 kez seyahat ediyor.

Ankete cevap verenlerin %81 gibi oldukça yüksek bir oranı, erkeklerden oluşuyor.

Aynı oran, katılımcıların yaş aralığında da görülüyor. 26-45 yaş aralığı, baskın bir biçimde kendisini gösteriyor.

Anketin sonuçlarına geçmek gerekirse; hemen girişte, bazı önemli bilgilerin verildiği görülüyor.

Dünya genelindeki yıllık uçak yolcusu sayısı, 5.2 milyar gibi muazzam bir seviyeye ulaşmış durumda.

Sosyal medya ortamlarında ise Facebook’un liderliği devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 1 milyar kullanıcı sınırını aşan Facebook’u, 500 milyon ile Twitter takip ediyor.

SeatID’nin sosyal medya check-in imkânı sunacağı bir diğer platform olan LinkedIn’deki kullanıcı sayısı ise 190 milyon civarında.

Katılımcıların %78’i uçak biletini online ortamda satın aldığını belirtmiş.

Bir Facebook hesabı olanların oranı %82.

Anketin en can alıcı noktası, yolcuların, sosyal medya ortamlarını check-in yapmak için kullanıp kullanmayacakları sorusu.

Katılımcıların %60’ı olumlu görüş belirtirken, %30’luk bir bölüm de, bu hizmeti hangi havayolunun sağlayacağına göre karar vereceğini açıklamış.

Sosyal medya check-in uygulamasında en fazla öne çıkan platform ise Facebook.

%55’le başı çeken Facebook’u sırasıyla %28 ve %16 ile LinkedIn ve Twitter takip ediyor.

Özel hayatın gizliliği konusu, ankette cevabı aranan bir başka nokta.

Ciddi orandaki bir bölüm bu konuda herhangi bir çekincesi olmadığını belirtirken, veri güvenliği konusu, bu konuda en öne çıkan husus durumunda.

Neticede şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, web tabanlı uygulamaları sahiplenme ve hayata geçirme açısından diğer sektörlerin bir hayli ötesinde liderlik yapmakta olan ticarî havayolu endüstrisi, yakın bir gelecekse sosyal medya ile çok daha fazla haşır neşir hale gelecek.

İnovatif havayolu şirketleri, yolcularıyla olan ilişkilerini sağlam tutmaya, dolayısıyla da kâr etmeye devam edecek.