Havayolu Pazarlamasının 6 Zorluğu

Hizmet sektöründe pazarlama yapmak, emtialaşma fenomenine karşı direnç gösterebilmek açısından bir hayli önemli olduğu kadar, zordur da.

Derinlemesine düşünüldüğünde belki daha fazlası da bulunabilir ama Havayolu 101 olarak ilk anda aklımıza altı farklı zorluk geliyor.

İşte havayolu sektöründeki pazarlama yetkililerini zorlayan altı unsur:

  1. Satılan hizmetin çabuk bozulur olması (Boarding kapandığı anda, uçaktaki tüm boş koltuklar bozulmuş sayılır),
  2. Satılan hizmetin görünmez oluşu,
  3. Hizmet kalitesi seviyesinin bir hayli değişken olması,
  4. Satılan hizmetin üretim sürecinde müşterilerin (yolcu) de yer alması (seyahate karar verilmesinden, havalimanından çıkışa kadar)
  5. Hizmetin tecrübe edilmesinde, yolcunun kendisi dışında bir çok kişinin sürece dahil edilmesi,
  6. Yolcular açısından, satın alınan hizmetin değerini ölçmenin zor oluşu.

Bir malın pazarlanmasında dikkate alınan unsurlar ürün, fiyat, tanıtım ve mekân olurken, hizmet sektöründe ön plana fizikî ögeler, kişiler ve süreç çıkıyor.

Tabii bunlara günümüzde artık müşteri becerileri, müşteri hizmeti, çalışan memnuniyeti ve hissedarların değerleri (menfaatleri) de eklenmiş durumda.

Havayolu sektöründe pazarlama yapmanın zorluklarını aşmaya çalışırken, bu sektördeki gerçekleri akıldan çıkarmamak ve stratejiyi buna göre tespit etmekte fayda var.

Havayolu şirketlerinin marka değerinin bir hayli yumuşak ve değişken oluşu, arz-talep dengesinin tutturulmasının neredeyse imkânsız olması, sunulan hizmetin yaşam döngüsünün kısalığı, müşteri beklentilerinin yüksekliği, seyahat davranışlarının değişkenliği, öldürücü rekabet, gelirlerin ve dolayısıyla maliyetlerin baskı altında oluşu ve havayolu sektörünün küresel bazdaki gelişmelere (iktisadî, siyasî gibi) bir hayli maruz olması, sektördeki pazarlama girişimlerinin başarı oranını aşağıya çeken etkenlerden bazıları.


Posted

in