Lufthansa – 10 Yıllık İşletme Kârı

Güçlü Almanya’nın, güçlü bayrak taşıyıcısı Lufthansa’nın 10 yıllık işletme kârına bir göz atalım.

Ticarî havayolu sektörünün küresel bir iş olma niteliği bu grafikte çok net bir şekilde kendisini gösteriyor.

Lufthansa İşletme Kârı (2001-2010)

2001 yılındaki 11 Eylül olayı, 2003 yılındaki Irak işgali ve SARS salgını, 2008′in sonuna doğru patlak verip 2009′u etkileyen küresel mâlî kriz gibi bir çok kritik gelişmenin izdüşümü Lufthansa’nın işletme kârı grafiğinde açıkça görülüyor.

Nispeten daha dar bir bölgeye hitap eden, müşteri profili daha farklı olan veya iş modeli olarak düşük maliyetli taşıyıcı olmayı seçen şirketlerin aynı döneme ait kâr grafiğinin farklı olması kaçınılmaz.

Fakat Lufthansa gibi şirketlerin performansından dünyanın genel gidişatını takip etmek mümkün oluyor sanki. 🙂


Posted

in

Tags: