Business Yolcu Sayısında Artış

Sektörümüzün yılmaz raportörü IATA’nın geçen hafta açıklamış olduğu Premium Yolcu raporundan önemli gördüğüm üç grafiği aşağıya aktarıyorum.

2008 – 2009 döneminde yaşanan küresel mâlî krizin premium yolcu trafiğini nasıl derinden etkilediğini ilk grafikten görmek mümkün.

Business Class yolcu sayısındaki düşüş, Economy Class yolcu sayısının çok üzerinde gerçekleşmiş.

Neyse ki son altı aydır trend tersine dönmüş; ama bu artış oranlarında bir önceki yılın çok kötü olduğu (baz etkisi) gerçeğini göz önünde tutmakta fayda var.

İkinci grafikte ise gelişmiş ülkelerin ticaret hacmi ile Premium yolcu sayısı ilişkilendirilmiş.

Bu iki faktör arasında bulunan trend benzerliği, “pes” dedirtecek kadar büyük.

Üçüncü ve son grafikte ise Haziran ayında bölgeler arasındaki Premium yolcu trafiğinin artış oranları verilmiş.

Tabii geçen senenin aynı dönemine ait rakamları göstermiyor oluşu, grafiğin faydasını azaltıyor.

Mesela, Orta Doğu ile Uzak Doğu arasındaki trafik artışının genel ortalamanın altında oluşu, bu yöndeki trafiğin zayıflığını değil, tam tersine güçlü oluşunu gösteriyor olabilir.

Zira geçen sene aynı dönemde bu bölgeler arasındaki trafik, nispeten daha az düştüğünden, bu seneye yönelik baz etkisi de düşük kalıyor.

Her şeye rağmen Premium yani Business yolcu sayısındaki artış, havayolu şirketlerinin önümüzdeki döneme umutla bakmasını sağlıyor.