Havacılık Sektöründe Rekabet Düzeyi Ölçümü – 3

Pazar temerküzünü (market concentration) ölçen çeşitli endeksler üzerinden Avrupa Birliği (AB) genelindeki ticarî havayolu sektörü rekabet düzeyini tespit etmeyi amaçlayan bir çalışmaya bu link üzerinden ulaşmak mümkün.

Sonuç hiç de iç açıcı değil.

AB iç hatlarında dahi rekabet düzeyi pek yüksek görünmüyor.

Acaba bu durum hakkında şu şekilde bir yorum yapmam doğru olacak mıdır?

AB iç hatlarının 1 Nisan 1997 tarihinde tamamen serbestleştirilmesinin ardından, pazar paylarını kurulmaları muhtemel yeni şirketlere kaybetmek istemeyen mevcut büyük şirketlerin bilet fiyatlarını düşürmesi ve slot haklarına sıkı sıkıya sahip çıkması sonucunda, AB genelinde başa güreşebilecek büyüklükte yeni havayolu şirketlerinin kurulması büyük oranda engellenmiş oldu.

Yıllardır bayrak taşıyıcı olarak faaliyet gösteren devlet şirketleri birer birer özelleşirken, geçmişten gelen slot hakları ve pazar paylarının avantajlarını da kullanarak konumlarını güçlendirdiler.

Böylece ortalama bilet fiyatları düşerken, AB iç hatlarındaki rekabet düzeyi aynı seviyelerde kaldı.