Bunalımlı Devlet Havayolu Sendromu

Sivil havacılık sektörünün duayen isimlerinden Rigas Doganis, ‘Airline Business‘ adlı kitabının 8.2 numaralı bölümünde kamuya ait havayolu şirketlerinin durumunu şu başlık altında inceler:

Distressed State Airline Syndrome (Bunalımlı Devlet Havayolu Sendromu)runway_roma_ciampino_pistVe bu sendromu kendi içinde yedi alt maddeye ayırır:

1-Serious financial difficulties (Ciddî malî güçlükler)

2-Political intervention (Siyasî müdahale)

3-Trade union power (Sendikanın gücü)

4-Over-staffing (Aşırı personel)

5-No clear strategy (Net bir stratejiden yoksunluk)

6-Bureaucracy (Bürokrasi)

7-Poor service (Yetersiz hizmet)

Ve ekler; “Many state airlines suffer from ‘poor and outdated’ marketing.”

Bir çok devlet havayolu, yetersiz ve demode pazarlama anlayışı içinde kıvranır, durur.

Yapılması gereken çok bellidir aslında:

Şirket üzerindeki devlet sahipliğini azaltmak.

Ama bu tek başına yeterli değildir.

Çalışanların zihinlerinin değiştirilmesi ve şirket genelinde bir “kurum kültürü devrimi” yapılması da son derece elzemdir.

Abdullah Nergiz

Havacılık sektöründe, hem havayolu hem de havalimanı tarafında 25 yıla yakın profesyonel tecrübesi bulunan Dr. Abdullah Nergiz, Türkiye'nin ilk havacılık blogu olan Havayolu 101'in kurucusu ve baş editörüdür. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Türkiye sivil havacılık tarihi üzerine yapmış olan Nergiz, halen profesyonel kariyerinin yanı sıra havacılıkla ilgili ders vermeye devam etmektedir.

error: Content is protected !!