Bunalımlı Devlet Havayolu Sendromu

Sivil havacılık sektörünün duayen isimlerinden Rigas Doganis, ‘Airline Business‘ adlı kitabının 8.2 numaralı bölümünde kamuya ait havayolu şirketlerinin durumunu şu başlık altında inceler:

Distressed State Airline Syndrome (Bunalımlı Devlet Havayolu Sendromu)runway_roma_ciampino_pistVe bu sendromu kendi içinde yedi alt maddeye ayırır:

1-Serious financial difficulties (Ciddî malî güçlükler)

2-Political intervention (Siyasî müdahale)

3-Trade union power (Sendikanın gücü)

4-Over-staffing (Aşırı personel)

5-No clear strategy (Net bir stratejiden yoksunluk)

6-Bureaucracy (Bürokrasi)

7-Poor service (Yetersiz hizmet)

Ve ekler; “Many state airlines suffer from ‘poor and outdated’ marketing.”

Bir çok devlet havayolu, yetersiz ve demode pazarlama anlayışı içinde kıvranır, durur.

Yapılması gereken çok bellidir aslında:

Şirket üzerindeki devlet sahipliğini azaltmak.

Ama bu tek başına yeterli değildir.

Çalışanların zihinlerinin değiştirilmesi ve şirket genelinde bir “kurum kültürü devrimi” yapılması da son derece elzemdir.


Posted

in

,