uçmak

  • Uçuş Tutkusu

    Uçuş Tutkusu

    Uçmak, tarihin derinliklerinden bu yana insanoğlu için vazgeçilmez, mutlaka başarılması gereken bir ihtiras olagelmiştir. İnsanoğlunun uçma tutkusu bir çok efsaneye de konu olmuştur. Bunlardan en ünlüsü, eski Yunan mitolojisindeki Daidalos ve oğlu İkarus’un öyküsüdür. Efsaneye göre; Girit’te hapis tutulan Daidalos, adadan kaçmak için kendisine ve oğluna, topladıkları tüyleri mum ile birleştirerek sunî kanatlar yapmıştır. Ancak…