tomtaş

  • TOMTAŞ – Kayseri Uçak Fabrikası’na Ne Oldu?

    TOMTAŞ – Kayseri Uçak Fabrikası’na Ne Oldu?

    Birinci Dünya Savaşı sırasında uçakların etkin bir askerî araç olarak kullanılmaya başlanması, savaş sonrasında bir çok ülkenin uçak üretimine yönelmesini sağlamıştı. Genç Türkiye Cumhuriyeti de aynı doğrultuda ilerleyen devletler arasındaydı. O dönemde kendi imkânlarıyla bir uçak fabrikası kurabilecek durumda olmayan Türkiye, bu projede kendisine Almanya’nın yardımcı olabileceğini düşünüyordu. Bu çerçevede, 1925 yılı yaz mevsiminde Alman…

  • TOMTAŞ – Kayseri Uçak Fabrikası

    TOMTAŞ – Kayseri Uçak Fabrikası

    Birinci Dünya Savaşı sonrasında, galip devletlerle Almaya arasında 28.06.1919’da imzalanan ve 10.01.1920’de yürürlüğe giren Versay Anlaşması, Alman silahlı kuvvetlerini bir çok açıdan sınırlandırmaktaydı.[1] Uçak imalatı, dolayısıyla Hava Kuvvetleri’nin (Luftwaffe) yeniden teşkil edilmesi yasağı da anlaşmaya dahildi. Sadece sivil uçak tasarımı izni verilmişti. Bir şekilde anlaşmanın ağır şartlarının çevresinden dolaşmak isteyen Almanya, ‘Junkers’[2] adlı uçak üreticisi…