tht

  • Pervaneli Uçaklar Yıllar Sonra Yeniden THY Filosunda

    Pervaneli Uçaklar Yıllar Sonra Yeniden THY Filosunda

    1980′li yıllar, Türkiye ticarî havayolu sektörü için bir hayli hareketli geçmişti. Bunda en önemli pay, özel girişimi bu sektöre yatırım yapmaya hararetle teşvik eden rahmetli Turgut Özal’a aittir. Ancak özel girişimcilerin bu pahalı ve düşük kâr marjlı sektöre yatırım yapmakta mütereddit kalması, dönemin idarecilerini başka alternatiflere yöneltmişti. Bu alternatifler arasında, daha sonra özelleştirmek üzere devlet…