ölçek ekonomisi

  • Havayolu Sektöründe Ölçek Ekonomisi

    Havayolu Sektöründe Ölçek Ekonomisi

    Türkçesi “Ölçek Ekonomisi”, İngilizcesi “Economies of Scale” olan mikro iktisat kavramının en basit ve sade tanımı, “ticarî bir işletmenin girdiler ve tesis bakımından büyüyerek, üretimden kaynaklanan birim maliyetini uzun vadede düşürmesi” şeklinde yapılabilir. Pazarlama, satın alma, finans, teknolojik yatırım gibi başlıklarda yapılan büyüme, beraberinde verimlilik artışı getirerek, uzun vadede ortalama maliyetlerin düşmesini sağlayacaktır. Bunun tam tersi durumda…

  • Yolcu Başına Düşen Ortalama Gelir (THY)

    Yolcu Başına Düşen Ortalama Gelir (THY)

    Türk Hava Yolları (THY) geçtiğimiz pazartesi günü 2009 yılı mâlî sonuçlarını açıkladı. UFRS’ye göre yapılan hesaplamada THY’nin kârı %50 civarında düşerken, yasal mevzuata göre yapılan hesaplamada kârı az da olsa arttı. Zaten kâr payı dağıtımında yasal mevzuat sonuçları göz önüne alınıyor. Şirketin işletme kârında da %12 civarında artış var. Ama bu duruma rağmen 2009 yılının…