mehmet fesa evrensev

  • THY’nin İlk Genel Müdürü: Mehmet Fesa Evrensev

    THY’nin İlk Genel Müdürü: Mehmet Fesa Evrensev

    1878’de İstanbul’da Gedikpaşa’da doğan Mehmet Fesa (Evrensev), Galatasaray Lisesi’nde okudu. Daha sonra Harp Okulu’na girdi ve 1899 yılında Süvari Teğmeni olarak mezun oldu. Süvari Dairesinde hizmette bulunduğu sırada zamanın meşhur Bekirağa Bölüğünde 97 gün hapis yattı ve Erzincan’a sürgüne gönderildi. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra tekrar İstanbul’a tayin oldu ve Süvari Bölük Komutanlığı görevine getirildi.…