mahmut şevket paşa

  • KLM 80 Yıldır Türkiye’de

    KLM 80 Yıldır Türkiye’de

    1 Haziran 1911’de, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa; balon ve uçak satın almak, pilot yetiştirmek ve hava tesisi inşasıyla ilgilenmek üzere ‘Kurmay Yüzbaşı Süreyya (İlmen) Bey’i görevlendirmiştir. Teknik Bilgiler ve Müstahkem Mevkiiler Müfettişliği’nin 2.Şubesi’nde bir ‘Tayyare Komisyonu’ kurulmuştur. Bu aynı zamanda, Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi olarak da kabul edilir. Dolayısıyla Türkiye’de havacılık, Mahmut Şevket…