magazin

  • Görünmeyen Güç: Uçuş Esnası Dergileri

    Görünmeyen Güç: Uçuş Esnası Dergileri

    Ülkemizdeki süreli dergi satışları bir türlü arzu edilen patlamayı gerçekleştirememiştir. Türk basın tarihi, başarısızlıkla sonuçlanan dergi çıkartma girişimleriyle doludur. Haftalık yayımlanan ve aylık 200 bin civarına ulaşan bir tiraja sahip Aksiyon’un istisnaî durumunu bir kenara koyacak olursak, ayda toplam 30 – 40 bin’lik tiraja ulaşan süreli yayınların başarılı addedildiği bir ülkede yaşıyoruz. Söz konusu tiraj…