john mcculloch

  • İttifaklar Arası Savaş Çıkacak!

    İttifaklar Arası Savaş Çıkacak!

    Ticarî havayolu sektöründeki “milliyet temelli mülkiyet sorunsalı” sebebiyle, yani mecburiyetten ortaya çıkmış olan ve bildiğim kadarıyla dünya üzerinde başka hiç bir sektörde örneği bulunmayan ittifaklar arasında yakında yeni bir çatışma yaşanması kaçınılmaz. Skyteam’in nispeten sessiz kaldığı son dönemde Star Alliance ve oneworld arasındaki rekabet artarak devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Ağustos ayında Latin Amerikalı ile…