fabrika

  • TOMTAŞ – Kayseri Uçak Fabrikası’na Ne Oldu?

    TOMTAŞ – Kayseri Uçak Fabrikası’na Ne Oldu?

    Birinci Dünya Savaşı sırasında uçakların etkin bir askerî araç olarak kullanılmaya başlanması, savaş sonrasında bir çok ülkenin uçak üretimine yönelmesini sağlamıştı. Genç Türkiye Cumhuriyeti de aynı doğrultuda ilerleyen devletler arasındaydı. O dönemde kendi imkânlarıyla bir uçak fabrikası kurabilecek durumda olmayan Türkiye, bu projede kendisine Almanya’nın yardımcı olabileceğini düşünüyordu. Bu çerçevede, 1925 yılı yaz mevsiminde Alman…