diyagram

  • Voronoi Diyagramına Göre Dünyadaki Havalimanları

    Voronoi Diyagramına Göre Dünyadaki Havalimanları

    Voronoi diagramı, noktalardan ya da objelerden oluşan bir kümenin yakınlık bilgilerini gösterir. Düzlem, düzlemdeki her noktanın kullanılan kümedeki nokta ya da objelerden en yakın olana atanması yoluyla bölüştürülür. Düzlemde tek bir nokta ya da objeye ait olmayan noktalar, Voronoi diyagramını oluşturur. İşte bu prensip çerçevesinde hazırlanan bir çalışmada, dünyadaki havalimanları ele alınmış. Değerlendirmeye, tarifeli uçak…