beyaz fil

  • “Beyaz Fil” Olan Havalimanları Hangileri?

    “Beyaz Fil” Olan Havalimanları Hangileri?

    Beyaz Fil deyimi, Siam (Tayland) krallarının, hoşlanmadıkları bir saray mensubuna beyaz bir fil hediye ederek, o kişinin filin bakım masrafları sebebiyle ekonomik açıdan perişan hale düşmesinden geliyor. Günümüzde bu deyim çok yüksek maliyetli olmasına karşın hedeflenen faydanın çok gerisinde kalan inşaat projeleri, ticarî girişimler, tesisler gibi kamu yatırımları için kullanılıyor. Bu yatırımların ortak özelliği, işletmesinin…