bağlantısızlar hareketi

  • Bağlantısızlar Hareketi

    Bağlantısızlar Hareketi

    Soğuk savaş döneminde Doğu (Varşova Paktı) ve Batı (NATO) bloklarının yanı sıra üçüncü bir grup daha vardı: Bağlantısızlar Hareketi Bu grupta yer alan ülkeler, bir biriyle sürekli didişmekte olan Varşova Paktı ve NATO’dan mümkün mertebe uzak durmaya ve iç işlerine karışılmasını engellemeye çalışıyordu. 1961 yılında Belgrad’da kurulan bu organizasyonun eski etkisini kaybetmesinin yanı sıra, eşgüdüm…