Aeroflot - Airbus A320

Uçak Kiralama Firmalarının Rusya Sorunu Devam Ediyor

Uçak kiralama firmalarının, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında yaşadıkları sıkıntılar devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere, Batılı ülkelerin uyguladıkları ambargolar sebebiyle kiralama firmaları Rusya’daki uçaklarını geri almak istemiş ancak Rusya bu uçakların tamamına el koymuştu.

Rusya’da 1.000’e yakın sivil uçak bulunduğu ve bunların yaklaşık 750 tanesinin kiralık olduğu belirtiliyor.

Kiralık uçakların 500 kadarlık bölümü, yabancı uçak kiralama firmalarının mülkiyetinde.

Rusya’nın bir bakıma rehin aldığı uçakların piyasa değerinin 10 milyar USD civarında olduğu hesaplanıyor.

Rusya krizinin gidişatı düşünüldüğünde, oradaki uçakların yakın bir gelecekte iade edilmesine imkânsız gözüyle bakılıyor.

2022 başı itibarıyla Rusya'da kiralık uçakları bulunan yabancı firmalar.
2022 başı itibarıyla Rusya’da kiralık uçakları bulunan yabancı firmalar.

İşte bu noktada, uçak kiralama firmalarının sigortacılarla mücadelesi başlıyor.

Rusya’da 146 uçağı kalan AerCap, bu bakımdan açık ara birinci sırada.

AerCap’in bu yüzden 3,5 milyar USD tutarında bir tazminat başvurusu yaptığı belirtiliyor.

Diğer firmaların da benzer taleplerinin olacağını tahmin etmek güç değil.

Dolayısıyla, Rusya krizinin havacılık sigorta şirketlerine maliyetinin 6 ilâ 15 milyar USD arasında olabileceği söyleniyor.

Muhtemel maliyetin bu kadar geniş bir aralıkta tahmin edilmesinin ardında, bu işin hukuki sürecinin nasıl sonuçlanacağının tam bilinmemesi yatıyor.

Ama bilinen bir şey var ki Rusya krizinin sivil havacılık sektörü üzerindeki olumsuz etkileri daha uzunca bir süre devam edecek.