Matrix_big data

THY İş İlanı: Büyük Veri ve İş Zekası Uzmanı

Büyük Veri ve İş Zekası Uzmanı

Genel Kriterler

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak,
 • Erkek adaylar için; askerliğini yapmış, askerlikten muaf veya askerliği 2 yıl tecilli olmak,
 • Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
 • Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,
 • Seyahat engeli olmamak; uluslararası projelerde görev alabilecek ve proje terminlerine uygun tempoda çalışabilecek olmak,
 • En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği), Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Ürünleri Tasarımı (Endüstriyel Tasarım), Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Enformatik, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yazılım ve Bilişim Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak (Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adayların bu bölümler için YÖK denklik belgesini ibraz etmesi zorunludur.),
 • İngilizce seviyesinin 13.03.2015 tarihi itibariyle en az aşağıdaki değerlerde olduğunu belgeleyebilmek ya da THY A.O.’nun yapacağı dil sınavında başarılı olmak,
  • TOEFL (IBT) : 79
  • IELTS (Academic): 6.5
  • YDS: 75

Görev Tanımı

 • Domain bilgilerini, iş birimlerinin olgunluğunu arttırmak ve iş birimlerini güncellemek amacıyla talepte bulunan iş birimlerine aktarmak,
 • İş seviyesindeki verileri analiz etmek,
 • Tasarım ve test prosedürlerini dokümante etmek,
 • Performans analizlerini gerçekleştirmek ve veri süreçlerini optimize etmek,
 • Raporlamaya katkıda bulunmak,
 • Gelen destek taleplerini ikinci seviyede karşılamak,
 • DW&ETL ve modelleme ekibi ile etkin iletişimde olmak,
 • Hadoop Cluster’larının yönetiminde ve geliştirmesinde rol almak,
 • Büyük veri entegrasyonunu ve analitik çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • Değişen veri ambarı ve büyük veri etkileşiminde yol gösterici rol oynamak.

Aranan Nitelikler

 • Minimum 3 yıl Bilgi Teknolojileri alanında Büyük Veri / Veri Analitiği kapsamında iş tecrübesine sahip olan,
 • İyi derecede büyük verinin (Hadoop veya NoSQL) gerektirdiği altyapı tecrübesine sahip olan,
 • Büyük veri (Hadoop) ekosisteminin kapsamındaki modüller hakkında tecrübeli (Örneğin; Apache Spark, Apache Scala, Apache Pig, Hive, H-base, Flume, Ruby, Impala, Sqoop, Storm, Kafka, Solr, Elastic Search, Nifi),
 • NoSQL sistemleri (MongoDB, Couchbase veya HBase) hakkında tecrübeli,
 • Python, Scala, R, Matlab dillerinden en az birine hakim ve Python/Scala ile Hadoop üzerinde uygulama geliştirme veya analitik çalışma yapmış,
 • İlişkisel veri tabanı ile HDFS arasındaki veri akışı konusunda deneyimli,
 • Veri analitiği, madenciliği ve bilimi, makine öğrenme (machine learning), yapay zeka (artificial intelligence) üzerinde tecrübeli,
 • QlikView, MicroStrategy, Business Objects ürünleri hakkında bilgi sahibi,
 • Apache Pig & Hive ile veri analitik ve veri entegrasyon konularında deneyimli,
 • Veri ambarı, ETL araçları, iş zekası, raporlama, veri analitik konularında tecrübeli ve iş zekası, ETL, veri analitik projelerinde rol almış,
 • SPSS, SAS gibi araçlar ile analitik çalışmalar gerçekleştirmiş,
 • Veri tabanı, veri ambarı ve SQL üzerine tecrübeli,
 • Tercihen Spark MLlib kütüphanesine hakim,
 • Tahminleme ve gerçek zamanlı operasyonel çözümler üzerine tecrübeli,
 • Gereksinim ve iş analizi yapma tecrübesi olan,
 • Dokümantasyon yeteneği kuvvetli,
 • Test süreçleri hakkında tecrübeli,
 • Linux sunucu sistemler hakkında temel tecrübeye sahip,
 • Nesne temelli tasarım ve programlama hakkında bilgili,
 • Gerçek zamanlı tasarım konusunda tecrübeli çalışma arkadaşları arıyoruz.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

 • Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • İlana başvuru 03.04.2017 ve saat 17.00’a kadar yapılabilecektir.
 • İlan kriterlerini sağlayan adaylar, Sözel/Sayısal Yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edilecektir.
 • İlan kapsamında 100 kişi istihdam edilecek olup sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başlanarak istihdam edilecek aday sayısının 3 katı kadar aday mülakata davet edilecektir. Başarılı olan son aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata davet edileceklerdir.
 • Çalışma yeri İstanbul olup çalışma süresince THY A.O.’nun operasyonun olduğu tüm yerlerde görevlendirme yapılabilir.
 • Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.
 • Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.

Başvuru için tıklayınız.


Posted

in

Tags: