Austrian Retro Airbus A320 – Take-off from Skiathos