Devlet Hava Yolları – Hacı Nakliyatı Hakkında İlan

Türk Hava Yolları’nın (THY) kurumsal web sitesinde bulunan bir bilgiye göre, ülkemizden havayolu ile Hac seferleri ilk olarak 1953 yılında yapıldı.

Havayolu 101 Arşiv Departmanı içinde bulunduğumuz günler vesilesiyle bu yönde bir araştırma yaparak, o yıla ait Hac döneminde, THY’nin öncülü niteliğindeki Devlet Hava Yolları (DHY) tarafından gazetelere verilen bir ilâna ulaştı.

Devlet_Hava_Yollari_hac

İşte 9 Temmuz 1953 tarihine ait olan ve günümüzden bakıldığında bir hayli ilgi çekici görünen hacı nakliyatı hakkında ilan:

1- Ankara, Adana, İstanbul ve İzmir’den Cidde’ye hacı yolcusu nakledilmek üzere idaremiz uçakları kiraya verilecektir.

2- Bu dört şehirde yolcuların Cidde’ye götürülmesi ve dönüşte yine bu dört şehre getirilmesi için 20 kişilik bu uçak kira ücreti 16.560 liradır. Bu ücrete uçak kiralayanlar, bir yolcu için gidip gelme uçak nakliye ücreti olarak 920 liradan fazla ücret alamazlar. Uçak kiralayanlara ayrıca komisyon verilmeyecektir.

3- Suudi Arabistan hükûmetinin hacılardan almakta olduğu ve nakliyecileri ödemeye mecbur tuttuğu karantina ve sair rüsum tutarı olan 63 Suudi Riyali’nin uçağı kiralayan tarafından mezkûr hükûmete ödeneceğine dair Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü’ne bir taahhütname verilecektir.

4- Yolcuların yolda verilecek kumanya ücretleri ve beherinin 2 bin Sterling sigorta primleri kira bedeline dahildir.

5- Uçağa 20’den fazla yolcu ve her yolcunun beraberinde de 30 kilodan fazla eşya katiyen kabul edilmeyecektir.

6- Uçakları kiralamak isteyenler, istedikleri uçak adedini 18 Temmuz 1953 günü akşamına kadar Ankara’da Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü’ne bildirecekler ve ikinci maddedeki ücret üzerinden tutarı olan miktarın yarısını idarenin bilet satış bürolarına veya meydan müdürlüklerine yatıracaklardır.

7- Kira talebi fazla olduğu takdirde, uçaklar talep nisbetinde taksim edilecek ve her tâlibe tahsis edilecek miktar kendilerine bildirilecektir. Bunu müteakıp kira bedelinin mütebaki kısmı da yukarıdaki şekilde idareye yatırılacaktır. Aksi halde tahsis iptal edilecektir.

8- Uçakların hareket zamanını idare tayin edecek ancak tâliplerin bu husustaki arzuları mümkün olduğu kadar nazarı itibara alınacaktır.

9- Yolcular, Devlet Hava Yolları biletleri ile seyahat ettirilecektir.

10- Alâkalılar fazla bilgi için telgrafla “Devlet Hava Yolları – Ankara” adresine veya Ankara’da 14847 numaralı telefona müracaat edebilirler.


Posted

in