THK_universitesi

Hava İşletmeciliği ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi

THK_universitesiBu makale Sayın Emin Akçaoğlu‘nun özel izni ile yayımlanmıştır.

Ekonomik küreselleşme sürecinin en dinamik unsurlarından biri olan sivil havacılık sektörü son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişiyor.

Bu süreçte, coğrafyasının sağladığı avantajla Türkiye çok özel bir yere sahip.

Türkiye’de 2003 yılında 34 milyon olan uçak yolcusu sayısı 2011 yılında 118 milyonu aşarak dokuz yılda 3.5 kat arttı. Yolcu sayısının 2012 sonuna kadar 130 milyona ulaşması bekleniyor.

İç hatlarda 2003 yılında 9 milyon olan yolcu sayısı 2011 yılında 58 milyonu aştı, 6.5 kat arttı.

2002 yılında 49.5 milyon yolcu olan havalimanı terminal kapasitesi 2011 yılı sonunda 165 milyona erişti: On yılda yaklaşık 3,5 kat büyüdü.

2023 yılı için hedeflenen yolcu sayısı 350 milyon. Türk havalimanlarında günde ortalama 4 bine yakın uçuş gerçekleştiriliyor.

Yıllık ortalama uçuş sayısı 1 milyon 300 bin civarında ki buna alçak irtifa uçuşları dahil değil.

Türkiye dünyanın hem doğusu ve batısı hem de kuzeyi ve güneyi arasında neredeyse tam orta noktada bulunuyor ve kıtalararası uçuşlarda gittikçe artan ölçüde bir transfer merkezi hâline geliyor.

Ülkemizde havayolu şirketlerinin uçuş koydukları kent sayısı artıyor. Sürekli olarak yeni havalimanlarının inşaası ve yeni hatların açılması gündeme geliyor. Türk sivil havacılık sektöründeki büyümeye paralel olarak bu alandaki iş imkânları da genişliyor. Sektörün gelişmesi, havacılık alanında uzmanlaşmış işletmecilere olan ihtiyacı da artırıyor.

Yeni kurulan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi İşletme Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü’nün temel amacı işte bu ihtiyacı karşılamak.

THK Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Lisans Programı öğrencilere, sektörün dili olan İngilizce’den başlayarak, havacılığın gerektirdiği tüm nitelikleri en üst seviyede kazandırmak üzere tasarlandı.

Yetiştirilmesi hedeflenen hava işletmecisi profili sektörün ihtiyaçları dikkate alarak belirlendi. Ders programı dünyadaki ve Türkiye’deki benzer tüm programlar incelenerek ve sivil havacılık sektöründe faaliyette bulunan kamu otoriteleri ile şirketlerin görüşleri alınarak hazırlandı.

Ders programında yer verilen uçak finansmanı ve varlık yönetimi, havacılık sigortası ve risk yönetimi, havayolu iş modelleri, havacılık istihbaratı, sözleşme hukuku, havacılıkta gelir yönetimi, bütünleşik hizmet yönetimi, uluslararası işletmecilik, uluslararası ticaret ve finansman, proje yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, hava taşıma ve kargo yönetimi gibi çok sayıda seçmeli ders; öğrencilere daha lisans düzeyinde farklı alt alanlara yönelme imkânı sunuyor.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Lisans Programı, sivil havacılık sektöründeki başarılı bir kariyerin başlangıç noktası olmakla birlikte, verilen işletmecilik eğitimi sadece havacılık sektöründe değil, tüm sektörlerde çalışabilmeyi mümkün kılıyor. Bu yönüyle genel işletmecilik programlarına kıyasla daha fazla seçenek sunuyor.

Öğrencilerin; analitik düşünebilen, problem çözmeye odaklanmış, yöneticilik ve liderlik vasıfları olan, entelektüel kapasiteleri yüksek profesyoneller olarak ve geleceğin havaalanı, havayolu yöneticileri ve kendilerine her sektörde yer bulan işletmecileri olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor.

Kısacası THK Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Lisans Programı, akademik mükemmeliyete dayanan sosyal bilim bakış açısıyla, işletmeciliğin pratik yaklaşımını bütünleştiren bir perspektif ve iddiayla tasarlandı. THK Üniversitesi “tümleşik eğitim” kavramıyla ifade ettiği üniversite-sanayi işbirliği konusuna büyük önem veriyor. Bu doğrultuda sektör profesyonellerinin öğretim süreçlerine aktardığı pratik tecrübe birikimi ve her yaz staj zorunluluğu öğrencilere daha mezun olmadan iş tecrübesi kazandıracak.

Ayrıca, THK Üniversitesi’nin yabancı üniversitelerle işbirlikleri öğrencilere uluslararası bir ufuk sunuyor.  New York’taki Vaughn College of Aeronautics and Technology, Avusturalya’daki Swinburne University of Technology, Çin’deki Beijing Jiaotong University ve Hindistan’daki Hindustan University ile imzalanan işbirliği protokolleri öğrencilere bu üniversitelerin kapılarını açıyor.

Üstelik, THK Üniversitesi bir özel vakıf üniversitesi olduğu halde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Lisans Programı’na bu yıl tüm öğrencilerini tam (%100) burslu almaya hazırlanıyor. Çünkü Türkiye’nin sivil havacılık sektörüne en başarılı öğrencilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Üniversitenin arkasında Türk Hava Kurumu‘nun 87 yıllık birikimi var.

2011 yılında kurulan üniversite 1925 yılında bizzat Atatürk’ün talimatlarıyla kurulan Türk Hava Kurumu’nun 87 yıllık birikimi üzerinde yükseliyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkiye’nin ilk, dünyanın otuz yedinci havacılık üniversitesi; ülkemizin havacılık alanındaki ilk ve tek ihtisas üniversitesi.