En Düşük Oranda Kiralık Uçak Kullanan 10 Havayolu Şirketi

Ticarî havayolu sektörü, müteşebbis ruhlu kişiler için her zaman cazibeli olagelmiştir.

Bu sektör özellikle genç girişimcileri adeta büyüler.

Ancak bu cazibeli sektörün en önemli giriş engellerinden (barriers to entry) bir tanesi, sabit maliyetlerin (veya batık maliyet) çok yüksek oluşudur.

Ve bu yüksek sabit maliyet kalemlerinin en önde geleni tabii ki havayolu şirketinin filosunu meydana getiren uçaklar olmaktadır.

Bu yüzden bir çok şirket, uçakları satın almak yerine, operasyonel veya finansal kiralama (leasing) yoluna gitmekte.

Ama sektördeki bazı oyuncular, uçaklara sahip olmanın daha az maliyetli olacağına kanaat getirmiş olmalılar ki, filolarındaki kiralık uçak oranı bir hayli düşük seviyelerde.

Bu oyuncular arasında Lufthansa, Southwest, Delta, Ryanair, British Airways gibi geniş filolu şirketlerin oluşu, ayrıca dikkat çekmekte.

İşte CAPA tarafından geçtiğimiz Nisan ayının başındaki verilere göre hazırlanan ve sektörde en düşük oranda kiralık uçak kullanan on havayolu şirketini gösteren tablo.

Koltuk arzında dünya birincisi olan Delta’nın kiralık uçak kullanım oranı %14.4 mertebesinde gerçekleşirken, dünya altıncısı Lufthansa’da bu oran %3.2 gibi bir hayli düşük bir seviyede.

Mâlî açıdan bir tercih meselesi demekten başka çaremiz bulunmuyor.


Posted

in