LOT da Özelleşiyor

Dünya geneline bakıldığında, çoğunluk hissesi bir devlete ait olan az sayıda havayolu şirketi kaldı.

Bunlardan birisi de Polonyalı havayolu LOT.

Ama yapılan açıklamalara bakılırsa, Polonya hükûmeti 2008 yılı içinde LOT’daki hisselerini satmaya kararlı.

Polonya’nın bir kaç sene önce Avrupa Birliği üyesi olması, devlete ait bir havayolu firmasının var oluş sebebini ortadan kaldırmışa benziyor.

Abdullah Nergiz

Havacılık sektöründe, hem havayolu hem de havalimanı tarafında 25 yıla yakın profesyonel tecrübesi bulunan Dr. Abdullah Nergiz, Türkiye'nin ilk havacılık blogu olan Havayolu 101'in kurucusu ve baş editörüdür. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Türkiye sivil havacılık tarihi üzerine yapmış olan Nergiz, halen profesyonel kariyerinin yanı sıra havacılıkla ilgili ders vermeye devam etmektedir.

error: Content is protected !!