Alitalia Konusunda Çekişme Sürüyor

Alitalia’nın satışı meselesi kolay kolay çözülemeyecek gibi.

Bir taraftan ulus-devletçiler bastırıyor, diğer taraftan küreselciler bindiriyor.

Bir İtalyan fikir üretme (think-tank) şirketi, İtalya’nın Alitalia’yı Air France’a satmasının engellenmemesi gerektiğini belirtti.

Şirketin yaptığı yerinde tespit aslında, Havayolu 101’in söylediklerine paralel.

Siyasetçiler ve sendika, Alitalia’nın karar alma mekanizmasındaki yerlerini kaybedecekleri için Air France’a satılmasına karşı.

Ama Alitalia’nın yıllar boyu içine sürüklendiği derin krizin sorumluları da yine bu iki grup.

Fazla söze ne hacet?